Przygotowanie zdjęcia

Zielarz radzi » Wysyłka ziół » Przygotowanie zdjęcia

Jak przygotować zdjęcie

Wybieramy, najlepiej pojedyncze, stare lub nowe zdjęcie, to nie ma znaczenia, może być stary dowód. Zdjęcie należy potrzeć ręką, palcami, nie ślinić. i włożyć osobiście do koperty. Chodzi o to, aby na odległość nawiązać kontakt z osobą ze zdjęcia, a w tym przypadku odległość nie znaczenia. Inne osoby nie powinny dotykać tak przygotowanego do wysłania zdjęcia, gdyż każda dotykająca osoba, pozostawia na tym zdjęciu również i swoje choroby, a to zakłóca prawidłowy odczyt i utrudnia postawienie prawidłowej i trafnej diagnozy, oraz utrudnia ustalenie odpowiedniego zestawu moich herbatek.

Zdjęć i listów przychodzi do mnie dużo i dlatego aby nie pomylić tych zdjęć, na odwrocie należy zdjęcie koniecznie podpisać. Należy wyraźnie napisać adres zwrotny, a wewnątrz listu należy podać numer telefonu do kontaktu. Aby podczas diagnozowania, można było porozmawiać o występujących dolegliwościach. Przed wysłaniem herbatek ziołowych, uzgodnić ich ilość, oraz na jaką kwotę wysłać zioła. Wysyłając zioła również odsyłam zdjęcie. Po wypiciu ziół, osoba chcąca kontynuować dalszą terapię ziołami, przysyła ponownie zdjęcie i karteczkę z numerami ziół, oraz moimi notatkami, które znajdują się po prawej stronie, i na odwrocie przepisu parzenia