Mukowiscydoza

Zielarz radzi » Mukowiscydoza

 

Mukowiscydoza, jak twierdzi Zielarz Antoni Zawiślak jest niema całkowicie uzdrawiana. Jak wykazuje moje wieloletnie doświadczenie, jako główna przyczyna mukowiscydozy to promieniowanie cieków wodnych lub dosyć często nakładające się jeszcze promieniowanie siatki szwajcarskiej lub inne szkodliwe promieniowania, oraz inwazje pasożytnicze. Wielokrotnie było tak że po usunięciu promieniowania przez bardzo skuteczny neutralizator Pana Ciszaka, który zdejmuje promieniowanie cieków i siatki szwajcarskiej oraz w dużym stopniu neutralizuje działanie pól elektrycznych ( komputerów i innych)  mukowiscydoza znikała bezpowrotnie lub zostają po niej trudno wykrywalne zmiany. Zapromieniowany obszar szyi gardła klatki piersiowej, oskrzeli, skutkuje przewlekłym i długimi dusznościami i kaszlem, i wtedy każde leczenie trwa zawsze o wiele dłużej,  a to daje również powiększenie migdałków, problemy z serce grasicą oraz daje zmiany w skupiskach węzłów chłonnych również i tych pachwinowych i tak jest diagnozowane przez lekarzy, ale tylko dlatego że trafna diagnoza jest bardzo trudna. Nie bez znaczenia jest silne i często nakładające sie szkodliwe promieniowanie na wysokości wątroby i trzustki. Chora wątroba i trzustka śledziona, jest jednym z objawów mukowiscydozy. Zielarz nie leczy chorób, nie diagnozuje ich, ani nie określa ich nazwy, diagnozuje wydolność poszczególnych organów i zgodnie ze wskazaniami, uzdrawia je ziołami. Trzustkę i śledzionę, która według medycyny chińskiej jest jednym organem, z czym się zgadzam ,uzdrawiam ziołami i innymi zabiegami. Płuca ze śluzu oczyszczają się dopiero po wypłukaniu I oczyszczeniu jelita grubego, oraz usunięcia z niego zalegających toksyn ze śluzem. Ziołami również likwiduję inwazje pasożytów, które są często diagnozowane jako cysty, białe plamy, narośla guzowate. Szkoda że medycyna akademicka odrzuca szkodliwe promieniowania, które wywołuje najcięższe choroby w tym choroby nowotworowe. www zielarz-olsztyn. Diagnozuje również ze zdjęcia i wysyłam zioła.  Antoni Zawiślak Zielarz.