Leczenie chorób onkologicznych

Zielarz radzi » Leczenie chorób onkologicznych

 Leczenie raka ziołami, to przede wszystkim - usunięcie przyczyny powodującej pojawienie się choroby nowotworowej. Przejście na dietę oczyszczającą, polegającą na oczyszczeniu przewodu pokarmowego z pasożytów, i to od przełyku do odbytu, oczyszczeniu jelita grubego, oczyszczeniu wątroby i pęcherzyka żółciowego z pasożytów i kamieni, to takie właśnie domowe leczenie powoduje i daje szanse, skazanym chorym, na pozbycie się raka, i to raka wszelkiego rodzaju. Niemniej jest to jedyne skuteczne działanie i choć daje pozytywne efekty w leczeniu raka, to w wykonanie jest trudne, wymagające determinacji i poświecenia.

 Należy brać pod uwagę również i to, że około 70% guzów i różnych narośli niedokładnie zdiagnozowanych to skupiska i gniazda pasożytów różnego rodzaju. 

 Bardzo często chory który się źle czuje, wykonuje wszelkie zalecone badania medyczne, a uzyskane wyniki wykazują jednoznacznie że wszystko jest w  normie, lekarz prowadzący powołując się na te wyniki oświadcza, że chory jest zdrowy, a chory czuje się coraz gorzej, chudnie i ginie w oczach, a choroba nadal postępuje. Przy bardzo  inwazyjnym i mało skutecznym, leczeniu medycznym, po wykonaniu wielu naświetlań, chemioterapii po terapii hormonami oraz po zabiegach chirurgicznych, górny czas przeżycia to pięć lat, ale do pięciu lat dożywają tylko nieliczni .

 Już wielu lekarzy podaje pod wątpliwość te sposoby leczenia i kiedy zachoruje lekarz to nie poddaje się chemioterapii ani nie wyraża zgody na naświetlanie, nie wyraża zgody również na szczepienie siebie i członków swojej rodziny. Dlaczego? 

 Należy również pamiętać o tym że choroby onkologiczne występują  i pojawiają się zawsze w miejscach naszego ciała, które jest silnie zapromieniowane, ciekami wodnymi, skrzyżowaniami tych cieków, źródłami schodzącymi lub wybijającymi, lub nakładającymi się innymi promieniowaniami, np. promieniowaniem siatki szwajcarskiej. Od siły promieniowania zależy szybkość rozwoju choroby, oraz od tego jak szybko ponownie pojawią się nawroty choroby lub przerzuty.

 W mojej ocenie jak i ocenie bardzo wielu znanych, również światowej sławy radiestetów, właśnie to szkodliwe promieniowanie, jest głównym sprawcą, które powoduje pojawienie się raka.

 Odrzucanie, tej udowadnianej od setek lat opinii radiestetów o przyczynie powstawania raka to nieporozumienie. za które płaci tysiące chorych, których można by uratować od strasznych cierpień.

 Jednym z takich bardzo skutecznych, ratujących życie i zdrowie odpromieników, jest neutralizator Pana Ciszaka z Poznania.

 Jeżeli rak został zdiagnozowany prawidłowo, i taki guz np. w piersiach został wykryty jako jeden, to w całym organizmie jest ich przynajmniej jeszcze cztery lub pięć nie wykrytych, które po inwazyjnym leczeniu chemią, naświetlaniem czy hormonami w krótkim okresie czasu się uaktywniają i są traktowane jako przerzuty lub nawroty choroby nowotworowej.

 Jeżeli są to gniazda pasożytów, to w czasie naświetlania migrują do innej części organizmu, a po zakończonych zabiegach wracają i uznawane są jako przerzuty lub nawroty choroby nowotworowej.

 Udaje się, i to nie tak rzadko uratować chorego ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową nawet IV stopnia i to po wielu chemiach i wielu naświetlaniach. Jeżeli chory się zdecydowanie zastosuje do konkretnych zaleceń zielarza, to takie osoby, co zdarza się dosyć często, wychodzą z choroby i żyją bardzo długo. Lecz dla wielu, zalecenia są nie do przyjęcia i nie potrafią się do nich zastosować, wielu chorych przerywa leczenie, nowotwór się uaktywnia, a wtedy takim chorym ciężko pomóc. Często takiego nawrotu, nie udaje się opanować.

  Zdrowienie, prawie zawsze poprzedzone jest wielomiesięcznym osłabieniem, wysoką gorączką, której nie należy zbijać, miejscowymi silnymi bólami, których nie powinno się łagodzić lekami przeciw bólowymi, brakiem apetytu i znaczną utratą wagi oraz innymi uciążliwymi objawami, świadczącymi jednak o walce organizmu z chorobą i często są to sygnały początkowego zdrowienia. Początek leczenia to prawie zawsze, osłabienie całego organizmu, miejscowe bóle, wysoka gorączka często do 40 stopni, zdrowienie to ustąpienie bóli, gorączki, powrót apetytu i powrót sił życiowych. Nawet jeżeli nie udaje się chorego uratować z różnych powodów, to prawie zawsze udaje się doprowadzić do tego, aby chory odchodził bez bóli.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Antoni Zawiślak Zielarz